Hammarborrning

En borrmetod som dels används för borrning i solitt berg, dels för ledningsborrning då risken för hinder i borrlinjen är stor, eller då sten, berg eller block ska passeras. Här är hammarborrning en metod som garanterar lyckat resultat.

Hammarborrning för ledningar utförs med skyddsrör i alla jordarter utom berg, där skyddsrör inte behövs. Metoden ger hög noggranhet – självfallsledningar ända ned till 1% går att bygga.

Gå till metod