Injektering

En metod som används för att skydda byggnadskonstruktioner mot inträngande vatten genom att fylla sprickor i omkringliggande berg med tätningsmedel.

Injektering används också för att stabilisera marken, t ex genom att under tryck spruta ut cementblandning samtidigt som borrhuvudet dras upp. Dessutom används injektering för att öka bärigheten hos olika grundläggningskonstruktioner, exempelvis genom att trycka ut en cementblandning genom borrhål i en rörpåle.