Jord- och bergsondering

En standardiserad metod för att främst mäta markens borrmotstånd. Används i samband med geotekniska undersökningar.
Metoden innebär att man först borrar sig ner genom jordlagren till fast berg. Därefter fortsätter borrningen ett antal meter för att säkerställa att det verkligen är berg man träffat på och inte ett enstaka block.

Tre olika klasser av jord- och bergsondering finns. Vid sondering i klass Jb-1 mäts endast djup och borrmotstånd, medan övriga klasser innehåller fler borrparametrar.
Metoden ger god uppfattning om avståndet till berg, men sämre uppfattning om markens sammansättning. Kontakta oss gärna för kompletterande information.
Styrud utför även vikt-, tryck-, CPT-, ving-, jord- och bergsondering, dilatometerförsök, samt skruv- och kolvprovtagning.