Kanalisation

Generell beteckning på skyddsrör för optisk bredbandskabel.