Kärnborrning

En borrmetod som används för markundersökningar och mineralprospektering. Den innebär att cylindriska provkärnor borras ut ur berget med hjälp av en ringformad
borrkrona. Varje provkärna kan vara upp till 3 meter lång. Kärnorna visar hur olika material är lagrade i berget och är en god vägledning för vidare utvärdering.

Kärnborrning går att utföra till flera tusen meters djup.

Gå till metod