Kollektor

Den slang fylld med vätska i en energibrunn som värms upp av grundvattnet och överför energi till värmepumpen.