Mikrotunnlar

En beteckning för mindre tunnlar (1-4 meter i diameter) som används för ledningsnät mm. Mikrotunnlar kan byggas under grundvattennivån och går att bygga mellan nedstigningsbrunnar som har blygsamma dimensioner.

När en mikrotunnel ska byggas, används en kompakt, fjärrstyrd tunnelborrmaskin. Operatören får löpande information om borrmaskinens läge och kan från ett kontrollrum på avstånd göra de justeringar som behövs. Tunnelns mantel trycks framåt, efter borrmaskinen, på samma sätt som vid rörtryckning.

Gå till metod