Miljöborrning

Ett samlande begrepp för all slags saneringsborrning, t ex för att ta hand om eller ventilera bort underjordiska föroreningar efter bensinstationer, industriell verksamhet, militära anläggningar, träimpregnering osv.