Påhugg

Borrningsterm som anger borrstart; dvs det moment då borrkronan sätts an mot berget. Uttrycket har gett namn till Styruds nyhetstidning ”Påhugget” som gavs ut mer eller mindre regelbundet under åren 2005-2016.