Produktionsborrning

Styruds utrustning för kostnadseffektiv produktionsborrning i gruvor och stenbrott klarar borrning såväl under som ovan jord. De riggar som vi använder för underjordsborrning är utrustade med automatmagasin och borrningen kan ske i alla riktningar med hög precision.