Projektering

Många ser fortfarande borrning som ett komplicerat och udda teknikområde. Därför väljer traditionella och välbekanta lösningar – schaktning istället för schaktfritt, sprängning istället för wiresågning osv.

Det finns dock ett antal fördelar med borrad teknik – ekonomiska, miljömässiga och funktionsmässiga. Därför bör konsulter, entreprenörer och beställare alltid se borrning som ett realistiskt alternativ.

Det här kan Styrud hjälpa till med. Vi hjälper dig gärna med det svåra, nämligen projekteringen. Kontakta oss tidigt, så hjälper vi dig med en neutral analys av förutsättningarna. Ger borrning fördelar så talar vi om det. Vi gör de beräkningar som behövs och tar hand om pappersexcersisen.