Prospekteringsborrning

Företag som letar efter brytvärda fyndigheter har två krav. Dels ska prospekteringsborrningen gå snabbt, dels ska resultatet vara tillförlitligt. För att uppfylla kraven arbetar vi med både kärnborrning och RC-borrning. Vilken metod, eller kombination av metoder, som används för en speciell provborrning avgörs av vad kunden vill veta, exempelvis malmförekomster, bergmekanik, grundvatten etc.