Rördrivning

Rördrivning innebär att borra eller trycka lednings- och skyddsrör för t ex elkabel, bredband och fjärrvärme genom marken. Även bergborrning av ledningskanaler ingår i rördrivning. Tekniken används oftast då ledningar ska korsa vägar, järnvägar eller vattendrag. Se även Schaktfri teknik.

Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
Sök i sidor
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Kundcase - Gruvor och prospektering
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten
Gruvor och prospektering