Rörtryckning

Rörtryckning är en schaktfri teknik för byggande av ledningsnät, t ex avloppsledningar. Först byggs en sänkbrunn, varifrån ledningen (betongrör som förses med en speciell styrkona) med hjälp av hydraulkolvar trycks genom marken till en mottagningsbrunn. Ledningen kan ha en diameter upp till 2500 mm. Ledningens lutning och riktning kontrolleras med laser under tryckningen och justeras med hjälp av styrkonan. Tekniken fungerar bäst då grova ledningar ska installeras i mjuk mark, t ex lera. Men även då marken är hårdare kan rörtryckning användas. Då kompletteras styrkonan med ett hydrauliskt gräv- eller fräsaggregat

Se metod för sänkbrunn
Se metod för rörtryckning

Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
post
page
kontor
jobb
Sök i sidor
aopages
metod
kontaktpersoner
tjanster
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten