SBR-borrning

SBR-borrning är en rördrivningsteknik som lämpar sig för de tillfällen då marken är så hård eller stenbemängd att traditionell styrd borrning inte fungerar. Metoden kallas ibland AT-borrning. Metoden bygger, precis som styrd borrning, på att man arbetar från markytan och styr borrkronans riktning med hjälp av elektronik.

Även vid SBR borras först ett pilothål som sedan ryms upp i ett eller flera steg beroende på önskad slutdimension. SBR-utrustningen har ett system med dubbla borrör som dels överför tryck- och dragkrafter, dels styr och driver borrhuvudet framåt.

Gå till metod