Schaktmassor

Marklager som grävs upp i samband med anläggningsarbeten. Kan återfyllas eller transporteras till deponi. Se även Deponering.