SSTT

Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) har till mål är att öka kunskapen och brukandet av schaktfria metoder för nyläggning och renovering av ledningar. Föreningen ska förmedla forskningsresultat samt kunskap om schaktfria renoveringsmetoder för nya och befintliga ledningsnät. SSTT ingår i ett internationellt nätverk i 25 länder.