Styrd borrning

Vid långa hål med diameter upp till 1000 mm, eller då tryckstationer nedschaktade i mark är opraktiska eller omöjliga, är styrd borrning (även kallat bananborrning)
det enda möjliga.

Metoden bygger på att man arbetar från markytan och styr borren med hjälp av elektronik, styrsked och jetspolning. Vid samtliga styrda metoder borras först ett pilothål som sedan ryms upp i ett eller flera steg beroende på önskad slutdimension.

Gå till metod