StyroRock Navigator

StyroRock Navigator är en egenutvecklad, patentsökt rördrivningsteknik som ger stora fördelar vid bergborrning och ledningsbyggnad i berg. Metoden bygger, precis som styrd borrning, på att man arbetar från markytan och styr borrhålets riktning med hjälp av elektronik som påverkar borrhuvudets läge.

Först borras ett pilothål som därefter ryms upp i olika steg beroende på önskad slutdimension. Utrustningen har ett system med dubbla borrör som dels
överför tryck- och dragkrafter, dels styr och driver borrhuvudet framåt.

Gå till metod