Undersökningsborrning

Som förberedelse för byggnadsprojekt av olika slag behöver man känna till markens och berggrundens beskaffenhet.

Styrud utför alla typer av provborrningar – från enkel jord- och bergsondering till avancerad djupborrning inklusive loggning och analys av olika parametrar, t ex vattenförlustmätningar och hur berget påverkas av vibrationer.

Vårt främsta verktyg är traditionell kärnborrning, men vi har även lång och djup kompetens inom borrhålsmätning. Självklart utför vi också alla de kringtjänster som kunderna önskar.