Värmepump

Utrustning som används för att utvinna energi ur vatten eller luft.