Vattenbrunn

I många kommuner är borrning av egna vattenbrunnar det bästa sättet att ge hushåll och industrier tillgång till vatten.

Ofta handlar det om bergborrade brunnar, som utförs till högst 100 meters djup. Om vatten inte påträffas, eller om vattenmängden blir för liten, kan volymen ökas med hjälp av hydraulisk uppspräckning av berget.

Styrud tar totalansvar för anläggningen, inte bara för själva borrningen, och levererar även djupvattenpump, borrhålsöverbyggnad samt tryckvattenbehållare som är skräddarsydda till den specifika anläggningen. Självklart får brunnsägaren ett borrhålscertifikat när brunnen är klar och testad. Vi lämnar garanti, både på vattenmängd och på utfört arbete.