Wiresågning / vajersågning

Då det finns krav på slät yta, eller då buller och vibrationer ställer till problem, är wiresågning det självklara alternativet till sprängning. Efter avslutat arbete har bergytan ett näst intill konstnärligt utseende med ett minimum av förstärkningsinsatser.

Förfinad borrteknik med nästan obegränsade möjligheter att styra och kontrollera borrhålets läge, i kombination med högavverkande diamantbesatt wire, har gjort det möjligt att såga i hårda bergarter utan att kostnaderna rusar iväg.

Inom entreprenadsektorn används wiresågning även då intilliggande konstruktioner inte tål vibrationer från sprängning, i vägskärningar eller enbart för att erhålla släta bergväggar.

Se metod