Wiresågning / vajersågning

Då det finns krav på slät yta, eller då buller och vibrationer ställer till problem, är wiresågning det självklara alternativet till sprängning. Efter avslutat arbete har bergytan ett näst intill konstnärligt utseende med ett minimum av förstärkningsinsatser.

Förfinad borrteknik med nästan obegränsade möjligheter att styra och kontrollera borrhålets läge, i kombination med högavverkande diamantbesatt wire, har gjort det möjligt att såga i hårda bergarter utan att kostnaderna rusar iväg.

Inom entreprenadsektorn används wiresågning även då intilliggande konstruktioner inte tål vibrationer från sprängning, i vägskärningar eller enbart för att erhålla släta bergväggar.

Se metod

Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
post
page
kontor
jobb
Sök i sidor
aopages
metod
kontaktpersoner
tjanster
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten