Hur går det till? Välkommen på studiebesök!

Schaktfritt ledningsbygge har många fördelar, både när det effektivitet, miljö och ekonomi. Vi på Styrud medverkar gärna till att sprida kunskap om möjligheterna som erbjuds med de schaktfria metoderna, antingen genom att arrangera seminarier eller genom att erbjuda studiebesök på någon av våra arbetsplatser. Nu har vi fått möjlighet att visa det pågående projektet i Vik vid Hestra.

 • STUDIEBESÖK!

 • Tisdag den 7 februari kl 11-13 är arbetsplatsen i Vik Strand öppen för besökare
 • Vi berättar om möjligheterna med schaktfritt ledningsbygge och bjuder på något ätbart

På uppdrag av Gislaved kommun anlägger Styrud nya VA-ledningar i Vik Strand, strax söder om Hestra. Den totala ledningssträckan på ca 2000 meter är uppdelad i ett antal delsträckor. En utbyggnad av infrastrukturen som både ska ge möjlighet för stugägare att ansluta sig till det kommunala nätet och samtidigt ha kapacitet för nybyggnation av bostäder i området.

 • STYRD BORRNING LÖSER MÅNGA UTMANINGAR

Styrd borrning är metoden för långa, krökta borrhål och där arbetet sker från markytan utan schakt för maskin. Metoden finns i olika versioner, anpassade efter markens geoteknik. I Vik Strand utgörs den mesta geotekniken av sand som i vissa partier innehåller sten i olika stor mängd.
Vi borrar därför med såväl både SBJ (jetteknik) och SBR (rullborrkrona).

På plats i projektet finns också en enhet för recykling av borrvätskan. Genom att separera jordmassorna och återanvända borrvätskan, minskas mängden slam och det innebär både färre transporter och mindre behov av deponi.

 • VÄLKOMMEN TILL VIK

  Anmäl dig till info@styrud.se senast den 1 februari!
  Glöm inte att meddela ev. matallergier.
  Arbetsplatsen har sina begränsningar för hur många vi kan ta emot.

 

Dela gärna: