”Vi borrade genom 2 våningsplan…”

Förnyelsen av paradgatan Avenyen har länge varit ett hett diskussionsämne i Göteborg. Nostalgikerna vill återskapa gatan som den såg ut vid förra sekelskiftet, andra vill hellre ha en modern och avpassad mix av butiker, kontor och bostäder.
Till de senare hör Wallenstam – en av landets största privata fastighetsägare med verksamhet i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ett högaktuellt projekt är ombyggnaden av Kungsportsavenyen 29-35, som blir ett första steg i ett långsiktigt utvecklingsarbete av Göteborgs paradgata där både staden och fastighetsägarna har en aktiv del.

Avenyn 29-35. Foto: Wingårdhs Arkitektkontor

Den nya fastigheten byggs och utformas i nära samarbete med både kommunen och framtida hyresgäster. Resultatet har blivit en genomarbetad nybyggnad med energieffektivitet och kundnytta i fokus. För utformningen svarar Wingårdhs arkitekter. En tungt vägande faktor i sammanhanget är Wallenstams miljöarbete, där ett av delmålen är att vara helt självförsörjande med el med hjälp av egna vindkraftverk.

Energilager under huset
Den nya fastigheten ska värmas och kylas med hjälp av ett borrat energilager som är placerat i berget under huset. Detta innebar ett knepigt logistikproblem, som löstes genom att energibrunnarna borrades först av allt – innan det befintliga huset rivs.

– Energilagret kommer att bestå av cirka 40 borrhål. Det exakta djupet avgörs efter provborrning och responsmätning. Problemet är att det inte går att göra en så här omfattande borrning, samtidigt som annan verksamhet pågår, säger Patrik Persson på Wallenstam AB.

– Vi borrar oss genom två våningsplan och ner i berget, berättar Styruds projektledare Christer Carlsson. Sedan pluggas borrhålen och rivningen startar. När sedan den nya byggnaden är klar kommer kollektorer, anslutningar och värmepumpar att installeras längst ned i huset.

Borrning på innergården  Nere i källaren

Wallenstam har gjort en film om projektet som finns på YouTube.

Vill du veta mer om energilager?

Johan Blomdahl, affärsområdeschef
0703-496042 / johan.blomdahl@styrud.se

Dela gärna: