3 km ny ledning och kanske nytt rekord i Skåne

Staffanstorps kommun väljer schaktfria metoder när nu VA-systemet på landsbygden mellan Särslöv och Stora Mölleberga byggs ut. Styrud har fått uppdraget på utförandeentreprenad och genomför ledningsbyggandet med styrd borrning.

Utbyggnaden omfattar huvudledningar och servisledningar för tryckspillvatten och vattenledningar till 9 fastigheter mellan Särslöv och Stora Mölleberga. Det rör sig om en sammanlagd ledningssträcka på ca 3 km under åkrar och vägar. Valet av styrd borrning som metod innebär minsta möjliga åverkan och minimal störning för fastighetsägare och verksamheter i området. Utöver själva ledningen skall även brunnar för LTA-stationer och ett fläkthus byggas. I skrivande stund är större delen av borrningarna genomförda och ledningarna på plats och det är övriga kringarbeten som återstår.

Ledningsbygge på landsbygden utanför Staffanstorp. Peter och Christer vid sin DW4020.

Borrningarna har utförts med en DW4020, spakad av Styruds erfarna borrare Christer Andersson och Peter Jönsson. Ledningssträckan var uppdelad i ett flertal delsträckor på mellan 70 och ända upp till 560 m och med ledningar i olika dimensioner från 75 mm ned till 32 mm.
Vintern har inte varit nådig i Skåne och projektet kom igång lite sent. Men när det väl var igång, gick det undan och på en knapp månad har 3 km ledning kommit på plats. Adam Ravn, arbetsledare för Styrud är mycket nöjd med hur borrningarna genomförts.

– Fantastiskt smidigt genomfört, konstaterar Adam, och mest imponerande är den långa borrningen på 560 meter – det måste nog vara någon sorts rekord!

– En extremt lång sträcka för ledningar i så pass liten dimension, förklarar Adam. 40-slangar har ju en begränsning för hur mycket dragkrafter de tål – 600 kg ca – och när bara borrstängerna väger 10 ton… Här krävdes verkligen skicklighet och fingertoppskänsla. Otroligt bra jobbat av Christer och Peter!

Nu återstår arbetet med hopkopplingar och LTA-stationer och allt kommer att vara klappat och klart innan sommaren.

Dela gärna: