Borrade pålar för bro i Vega

4 stycken rejäla stålkärnepålar kommer att ingå i fundamentet till en ny pendeltågsstation i Haninge utanför Stockholm. Bygger man nytt i ett område som tidigare varit ett gammalt kärr, är det en trygghet att veta att pålarna borrats ned och sitter ordentligt förankrade i rent berg.

Vega – en helt ny stadsdel i Haninge. Illustration från trafikverket.se

En helt ny stadsdel växer fram
I Haninge kommun söder om Stockholm håller en helt ny stadsdel på att byggas med ca 3.000 bostäder samt arbetsplatser och skolor. För att skapa möjligheter för fortsatt utveckling bygger Trafikverket med Sveab som entreprenör en ny pendeltågstation längs Nynäsbanan. En storvinst för miljön, då pendling med bil beräknas minska med 800 resor dagligen.

Grundläggning med stora utmaningar
Geotekniken i området bjuder på stora prövningar för konstruktörer och anläggare. En del slagna pålar har fått beräknas på nytt och ibland göras om. Även logistiken med stora tunga maskiner och transporter har varit en nöt att knäcka för entreprenören.
Styrud har fått förtroendet att utföra borrade stålkärnepålar för 4 stycken brostöd. Eftersom borrningen utförs i vad som varit ett kärr, innebar det enorma mängder vatten att hantera under processen. Stålpålarna borras ned och förankras i friskt berg, vilket inte var det enklaste just här. Berget är av dålig kvalitet, vilket betyder att man fått borra ned mellan 3 och 6 meter för att komma till riktigt friskt berg.

Pålitliga pålar
Pålarna som borrats ned med hjälp av Styruds stora, finska borrigg är mellan 35-40 m djupa, har en diameter på 816 mm och en godstjocklek på 20 mm. Skarvning av pålarna genomfördes med svetsning i hög klass – EXC3 – som kräver 16 timmars kyltid innan svetsskarven kan kontrolleras och borrningen fortsätta. Stor noggrannhet har genomsyrat hela projektet. Med pålarna på plats har rakthetsmätning genomförts med Inclinometer och stötvågsmätning gjordes med IHC-S120 hydraulhejare. Pålarna avslutades 3,5 meter upp i luften mätt från marknivå. Totalt gick det åt 80m3 betong för att fylla pålarna. Topplåtarna är 5 cm tjocka och ligger som kronan på verket.

Under 6 veckor pågick arbetet med de borrade pålarna och 2019 står pendeltågsstationen klar för resande.

 

Dela gärna: