Ny huvudledning och renspumpsystem i samarbete med Sigtuna kommun

Sedan hösten 2020 pågår ombyggnation vid Sätuna torg, Märsta, där en ny mötesplats med bostäder och handelsplats förväntas stå klar 2024. Med anledning av detta genomför Sigtuna Vatten och Renhållning omfattande arbeten med ledningsomläggning i området och man har valt att i stor utsträckning använda sig av schaktfria metoder, för minsta möjliga påverkan på omgivning och miljö.

Styrud är utsedd som partner i en samverkansentreprenad tillsammans med Sigtuna Vatten och Renhållning; en entreprenad som syftar till att ersätta befintlig huvudledning och skapa ett passivpumpsystem för spillvatten. Projektet omfattar bland annat 7 sänkbrunnar, 400 m rörtryckning DN600-DN1400, varav en delsträcka under järnvägsområdet, ca 200 m styrd borrning för vattenledning DN200, samt att ett pumphus installeras vid pumpbrunnen med 14 m djup.

Som med alla större projekt, kommer även det här med ett knippe utmaningar. Området är tättbebyggt och det finns en stor mängd befintlig kanalisation att ta med i beräkningen, samt att passage under järnvägen och arbete vid spårområde är alltid ett kapitel för sig. I ledningssträckan finns lerjord som innehåller sulfidmineral och detta måste transporteras bort från området. Om sådan jord kommer i kontakt med syre och oxiderar kan pH sjunka drastiskt (s.k. aktiv sur sulfatjord) och kan då påverka omgivande vatten negativt.

 

Illustration av PPS – passivpump system. Källa passivpump.se

Ledningssystemet utförs som självfallsledning och dykarledning med automatisk rensningsfunktion, ett s.k. passivpumpsystem – PPS. En dykarledning kräver ingen energitillförsel då den arbetar med gravitationen; Inloppet är högre beläget än utloppet. Det är dock svårt att upprätthålla flöden som är dimensionerade för att ledningen ska vara helt självrensande, utan med tiden samlas slam i ledningens lägsta punkt. Automatisk rensning sker med hjälp av en tryckluftsdriven pump som någon gång per dygn ökar flödet och efter avslutad rensningssekvens återgår systemet i passivt läge.

Ledningsbyggnadsprojektet i Märsta startade i augusti 2021 och planeras vara klart efter sommaren.

 

Dela gärna:
Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Post Type Selectors
Sök i inlägg
post
page
kontor
jobb
Sök i sidor
aopages
metod
kontaktpersoner
tjanster
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten