Studiebesök – för dig som vill se med egna ögon

Avancerad borrning är vår vardag sedan 1978 och vi på Styrud delar vi gärna med oss av det vi kan bäst, till exempel genom studiebesök och seminarier. Ju mer vi kan sprida informationen om möjligheter med olika metoder för schaktfri ledningsbyggnad och bergarbeten, desto bättre förutsättningar att skapa effektiva projekt som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

Välkommen på arbetsplatsbesök
När tillfälle ges, arrangerar Styrud seminarier eller studiebesök för att sprida kunskap om anläggningsarbete på Styruds vis. Är du intresserad av att få veta mer om schaktfritt ledningsbygge eller något av våra andra områden, så välkommen att höra av dig till info@styrud.se

  • Schaktfritt ledningsbyggande
  • Tunnelanslutningar
  • Wiresågning
  • Borrade pålar

Ett uppskattat arbetsplatsbesök arrangerat av medarbetarna i Stockholm.

Dela gärna: