Torr sommar en fördel vid ledningsbygge

Enköpings kommun gav Styrud uppdraget att ersätta en gammal eternitledning, som förser samhället Örsundsbro med vatten. En ledning som ställt till en hel del problem med sina många läckor.

  • Den torra sommaren gjorde projektet till en vårvind i jämförelse med hur det skulle kunna ha sett ut, säger Hjalmar Strömberg, projektledare från Styrud.

Den gamla eternitledningen för vattenleverans till Örsundsbro har under många år gäckat samhället med sina många läckor och driftstopp. Ett av problemen har varit att ledningsnätet går under odlingar för energiträd där tunga maskiner framförs. Där marken är mjuk är risken hög att ledningarna spricker.

  • Vi har bytt en ledningssträcka på cirka 1.500 meter, från Alstasjön och in till Örsundsbro, där vi borrat och lagt en 250 mm PE-ledning parallellt med Örsundaån mestadels i kanten av en åker, förklarar Hjalmar.

Det fanns en del utmaningar med projektet även om det är bra förutsättningar när borrningen sker i mjuk och fin lera. Men eftersom det också var i kanten av ån och i kanten av en åker skulle en ”normalt” regnig sommar kunnat ha ställt till det. Inte minst med tanke på att grundvattnet på vissa ställen är artesiskt; står under ett sådant tryck i djupare lager att det i en brunn eller ett rör stiger ovan markytan.

–          Vi var från början bekymrade över just vattennivåerna och att en alltför mjuk och lerig mark i kanten av ån skulle tvingat oss att sponta, men det klarade vi oss ifrån, säger Hjalmar.

–          Det var ju egentligen en enorm tur att vi fick en så pass torr sommar, som betydde att vattennivåerna och tillflödet av grundvatten var hanterbart. Det har varit lätt att köra ute på åkrar och gräsytor där vegetationslagret hållit ihop ganska bra.

För projektet använde Styrud en specialborr för lerborrning. Borrningen skedde i etapper om cirka 500 meter i taget. På pilotborren längst fram sitter skeden som styrs med sondhus och som sköts via sökare på marknivån där man ser djup och riktning.

Förutom under leråkrar drogs också ledningen under riksväg 55. Via styrd borrning kom man ut bara någon centimeter i avvikelse i höjd och 3-4 centimeter i sidled.

–          Från vägen borrade vi oss sedan vidare in under en fotbollsplan och där fick vi samordna med ordinarie driften på plats och anpassa oss för att inte vara i vägen. Givetvis var vi noga med att sätta staket runt schaktgroparna.

Projektet startade i början av augusti. Efter de sista monteringarna av bland annat ventiler, planerades en nattavstängning in under vecka 40 då hela den nya ledningen ska kopplas in.

–          Vi är väldigt nöjda med det här projektet och arbetet, säger Hjalmar Strömberg.

Dela gärna: