Energilager

En stor bergvärmeanläggning kan användas som energilager och leverera både värme och kyla. Under vintern värmer anläggningen fastigheterna på traditionellt sätt; under den varma årstiden ger den kyla och lagrar samtidigt värme i berget eller i grundvattnet.

Ett energilager kan bestå av hundratals hål, borrade tätt intill varandra. Håldjupet varierar mellan 100-300 meter. I borrhålen installerar Styrud en kollektor som består av två eller fyra slangar fyllda med köldbärarvätska. I slangarna transporteras vätskan i ett slutet system via samlingsrör och samlingsbrunnar in i fastigheten och till de värmepumpar som ger värme och kyla.