Värnamo bygger ut med schaktfritt

Värnamo växer, nya bostäder byggs och VA-nätet anpassas efter nya förutsättningar. Vid Mossle kommer ett nytt bostadsområde att växa upp och Styrud har med totalentreprenad under en period på knappt tre månader utfört ledningsbygge för vatten och avlopp på fem platser med hjälp av fyra olika riggar. 

I det här projektet har det till största delen rört sig om hammarborrning i olika dimensioner för att placera stålrör under järnvägen, väg 27 och väg 558 och det ingick även en sträcka med styrd borrning genom en mosse. Totalentreprenaden innebär att Styrud även stått för förberedelser i form av projektering, att gräva och spränga för gropar och släntar för maskinerna.

PD45 som är en av de riggar som inköptes för knappt ett år sedan fick visa framfötterna vid den styrda borrningen under mossen, för en 380 meter lång ledning för tryckspill. För att kunna etablera på den här platsen ingick det även att anlägga en väg enligt konstens alla regler. En väg som troligen blir kvar för att göra skogsområdet tillgängligt för rekreation framöver.

Fredrik Johansson, projektledare för projektet i Värnamo, är nöjd med hur uppdraget förts i mål.

–      Ett intressant inspirerande projekt med många trevliga och kunniga medarbetare och med flera riggar och samarbetspartners involverade, konstaterar Fredrik. Och givetvis extra roligt när alla etapper och delprojekt är framgångsrika.

 

  • En bildkavalkad från de olika deletapperna i Mossle, Värnamo      

Under väg 27 utfördes hammarborrning för självfallsledningar för vatten och avlopp. 2 stycken 406 mm stålrör i 44 meter ren bergborrning med en träffbild på +/- 20 cm. Båda mitt i prick. Sprickbildning i berget gjorde att man fick spränga en rejäl grop för att få riggen i perfekt läge.

 

Hammarborrning under avfarten till väg 27. Sträckan är 54 meter och det är 3 stycken stålrör i dimension 406 mm. En självfallsledning för avlopp, en ledning för tryckavlopp och en för vatten.

Hammarborrning med en lite större rigg (för upp till 800 mm) för ett 508 mm stålrör på 30 meter under Hångervägen (väg 558) lite öster om första etappen. Breddavlopp för dagvatten. Det är ju viktigt att ha koll på vattnet när större ytor bebyggs och asfalteras.

Anläggningsarbete vid och under järnväg är omgivet av hårda krav och restriktioner. För ledningsbygge är det bara schaktfria metoder som gäller. Hammarborrning under järnvägen med ett 1220 mm stålrör borrat med en av Styruds största hammarborriggar. Röret är 36 meter långt och är för dagvatten som ska ledas mot Lagan under kontrollerade former.

 

380 meter styrd borrning med PD45 borrigg i skogen strax söder om väg 27. En 280 mm ledning för tryckspill mot reningsverket under en mosse. Här fick man också fälla träd och bygga en 400 meter lång väg in i skogen fram till borrplatsen.

Dela gärna:
Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
post
page
kontor
jobb
Sök i sidor
aopages
metod
kontaktpersoner
tjanster
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten