Styrud räknar med framgång och 1+1+1=1

Vi flaggar för StyrudAvancerad borrning är vår vardag och det är där vi vill lägga både energi och resurser.

Lagom till årsskiftet – vi firar nyår den 30 april – genomför vi en förändring i organisationen för att förenkla och effektivisera så mycket som möjligt. Nu slår vi samman bolagen Styrud TGB, Styrud Järvsöborr och Styrud Ingenjörsfirma.

Från den 1 maj kommer all verksamhet inom de tre bolagen att bedrivas i Styrud Ingenjörsfirma AB med organisationsnummer 556197-7926. Denna interna förändring påverkar inte kontakterna med oss i praktiken. Kontaktpersoner och adresser är desamma och projekten rullar vidare.

Styruds digra tjänsteutbud är indelat i produktområden; Ledningsbyggande, Grundläggning, Geoenergi & vatten. Dotterbolaget Styrud Arctic är verksamt inom området Gruvor och prospektering och den andra dottern, Styrud Boreal verkar inom alla områden på den finska marknaden. Den här bredden på borrkompetens gör Styrud till en unik leverantör. Oavsett utmaning, kan man vara rätt säker på att Styrud kan rekommendera och genomföra rätt metod eller kombination av metoder. Ett stort mervärde.

Dela gärna: