AT-borrning för överföringsledning under Österdalälven

Dala Vatten och Avlopp skapar möjligheter för tillväxt genom att ytterligare förbättra kapaciteten i sitt nät. Avloppsreningsverket i Tunsta, Insjön ska läggas ned och i Leksand byggs reningsverket ut för att ta emot avloppsvattnet från Insjön och en ca 6 km lång överföringsledning samt en ny vattenledning byggs.

Som en del av entreprenaden har Styrud fått förtroendet att genomföra ledningsbyggandet under Österdalälven vid Insjön, en sträcka på 330 meter och med största djup på 5 meter under älvsbotten och ett totaldjup av 23 meter . För borrningen av dessa båda hål användes Styruds största maskin, PD 100, som importerades för ett år sedan för att täcka behovet av schaktfritt ledningsbyggande med styrd borrning i svårare förhållanden. Till maskinen hör även ett system för recykling och i Insjön lades en bojad ledning tvärs över älven med syftet att pumpa tillbaka den bentonit som används som ”smörjmedel” under borrningen för att använda den på nytt.

 

I 4 veckor var Styruds team på plats i Insjön och har dragit två skyddsrör under älven ett på 450 mm för vatten och ett på 560 mm för avlopp och ytterligare ett par tomrör för ev. andra framtida ledningar. Båda hålen mellanrymdes med ett mellansteg för att säkerställa att hemdraget skulle gå smärtfritt.

Henrik Bernövall var Styruds projektledare vid projektet i Insjön och han är mycket nöjd med hur väl allting föll ut.

  •  – Projektet gick över förväntan bra, säger Henrik. Det är mycket som ska stämma, men det mesta fungerade som förväntat och det var för årstiden otroligt gynnsamma förhållanden, med några minusgrader på natten men plus på dagarna och inte mycket snö.

Filmteam på plats
Det var inte bara borrpersonal som hade koll på läget under projektet i Insjön. Arbetet följdes av ett filmteam från Easything media från Stockholm, som dokumenterade hur borrning med största riggen för styrd borrning går till.

Joacim Kullinger var Styruds ombud för det här projektet och är den som är berättare i filmen.

  • Den här filmen ville vi ta fram för att kunna visa på ett övergripande sätt hur det ser ut vid en av våra arbetsplatser, berättar Joacim. Uppställning av borrigg och kringutrustning syns väldigt tydligt och det framgår ju också hur smidigt det är att dra hem ledningar under vattendrag och mark.

Filmen finns på Youtube!

 

Vill du veta mer?

Läs mer om Schaktfritt ledningsbyggande på Styruds vis och hitta en kontaktperson nära dig:
Klicka här!

Dela gärna:
Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
Sök i sidor
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Kundcase - Gruvor och prospektering
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten
Gruvor och prospektering