Borrade landfästen gav miljö- och tidsvinster

Med sjöledningen tryggas Tjörns vattenförsörjning vid torrår. Den blir också en säkerhet för båda kommunerna i händelse av haverier eller ledningsbrott.

Lennart Puxon på huvudentreprenören GDA Göteborgs Dykeriteknik AB berättar:

– Det var föreskrivet att ledningen skulle ligga i en muddrad ränna närmast land. Det handlade om ca 500 m vid Stenungsund och 400 m på Tjörnsidan. Tillstånd fanns från Miljödomstolen.

Området är känsligt – med ålgräsängar och bottnar av stor betydelse för både fisk och hummer. Det ingår i naturreservat ¬– och har föreslagits som särskilt bevarandeområde, avsett att ingå i Natura 2000. Grävningsarbeten skulle – åtminstone temporärt ¬– påverka den marina faunan och floran negativt.

– Vi lurade därför på om vi inte kunde komma med ett miljövänligare alternativ, förklarar Lennart Puxon. Utan att det blev dyrare för vår beställare, Tjörns kommun. Valet föll på långborrning och på Styrud, som vi inte haft nöjet att jobba med tidigare.

– Arbetet gick mycket bra, smidigt och fort, och både vi och beställaren är mycket nöjda. Med den här tekniken sparade vi faktiskt in mer än två veckor på tidsplanen och fick flera bonuseffekter. Vi slapp t ex den komplicerade landschakt, som vi annars haft ute på Tjörn. Och genom att borra lite längre än planerat, sparade vi in arbetet att lyfta en korsande ledning.

Styruds jobb tog en dryg vecka och inleddes från Nösnäs på fastlandssidan.

– Här var så grunt att vi kunde vada ut och följa borrspetsen en längre sträcka med vår mätutrustning, förklarar Görgen Johansson på Styrud. Och vid Höviksnäs på Tjörn kunde vi gå på isen den första biten.

GDA assisterade med dykare, båt och ponton ute på djupare vatten. Byte från borrhuvud till rymmare och påkoppling av ledningen gjordes på pontonen och dykare hjälpte till vid lyftet.

Efter Styruds arbete med borrning, upprymning och hemdragning av 160 mm plaströr, återstod åtskilliga veckors jobb för GDA. Drygt 3000 m sjöledning skulle sänkas mellan de två landfästena, pumpstation byggas och anslutningar till befintliga nät göras.

På djupt vatten ligger nu ledningen direkt på havsbotten och hålls på plats med hjälp av betongvikter. Den sänktes bit för bit, i sektioner på 400–1 200 m, vilka kopplades samman uppe på pontonen. Själva sänkningen utfördes genom en kombination av vattenpåfyllning och luftutsläpp.

Dela gärna: