Borrade landfästen skonar havets barnkammare

Merparten av vikarna i den västsvenska skärgården har höga marinbiologiska och fiskeribiologiska värden; t ex som yngelplatser. På ett antal platser finns dessutom hotade växtarter som ålgräs.

Dessa faktorer, tillsammans med vikten av att bevara strandskyddet, vägde tungt när Fortum Distribution tidigare i år skulle förstärka nätet genom att dra nya elkablar från Hjuvik till Björkö.

Kablarna skulle dras ut i havet från Södra Hästevik; en skyddad vik med dyig botten som enligt tidigare kartläggning dominerades av sandmask och nating (Ruppia). För att undvika störningar framhöll länsstyrelsens vattenvårdshandläggare vikten av att undvika grumling av vattnet och sedimentering, framför allt under den känsliga perioden vår och sommar.

Lösningen, som utformades tillsammans med Styrud, blev väl tilltagna landfästen; dvs kabelkanaler som borrades med styrd borrning. Kanalerna började på säkert avstånd från strandlinjen och slutade cirka 500 meter ut i havet.

Dela gärna: