Borrade pålar störde varken operationer eller patienter

Akutmottagningen vid Östra Sjukhuset byggs om för framtidens akutsjukvård.  Befintliga lokaler ska också utökas med en ny ambulanshall på 900 kvm. Styrud anlitades för grundläggningsarbetet till den nya hallen. Istället för betongpålar som slås ner användes borrade stålrörspålar till glädje för sjukhusledning, läkare, patienter och många fler.

Strax efter midsommar startade arbetet med att borra ner ett 60-tal stålrörspålar (RD-pålar) med dimensionerna 115 – 140 mm till drygt 15 meters djup och vidare en halvmeter ner i berget. Fyra veckor senare var allt klart och en nöjd beställare och sjukhuset kunde konstatera att verksamheten i operationssalarna aldrig stördes under arbetet.  Minimering av markvibrationer, jordrörelser och buller är några av fördelarna med borrade stålrörspålar jämfört med att slå ned betongpålar.

En viktig fördel är också att borrade pålar effektivt penetrerar hinder i jorden, till exempel fyllningar av sten och block, medan slagna pålar ofta stannar mot hinder i jorden och måste ersättas med ny påle i ett nytt läge. Det är ett extra arbete som ger tidsförlängningar, kräver nya inmätningar och extrakostnader.

Borrade pålar vid Östra sjukhuset

Pålningsarbete utanför sjukhusbyggnaden.

Går snabbare och blir billigare

Christer Carlsson var Styruds projektledare under grundläggningsarbetet och han menar att projektet verkligen visar fördelarna med borrade stålrörspålar.

  • –  Givetvis är vi glada att vi kunde visa på nyttan med vår borrteknik och att man valde oss som entreprenör. Trenden att borrad grundläggning väljs i allt fler projekt är tydlig och det är inte så konstigt. Borrning är bra för miljön, skonar vibrationskänsliga byggnader och det går snabbare. Dessutom ökar säkerheten eftersom borrpålarna förankras i berg. Det är viktigt vid stora punktlaster, säger Christer

En exceptionellt stark entreprenadmaskin med ett osedvanligt brett register. Så brukar den maskin beskrivas som borrade ner pålarna vid sjukhuset. MDT230B Multipurpose Drill är en allroundmaskin som klarar borrningar i praktiskt taget alla vinklar (även horisontellt) och dimensioner från 115 till 500 mm vid borrning i berg.

–  Skarvning av stålrörspålar kan göras med svetsning eller gängning och i det här projektet blev det gängning av de sex meter långa stålrörspålarna. Det är vid de riktigt grova dimensionerna man utför skarvningen med svetsning, fortsätter Christer.

Övertygade sjukhusledningen att inte använda betongpålar

Tuve Bygg AB utför byggentreprenader i främst Göteborgsregionen och ombyggnad av sjukhus är en typ av projekt som företaget arbetat med tidigare. På Östra Sjukhuset har man bland annat ansvarat för ombyggnationer av Kvinnokliniken och Infektionsavdelningen. Vid om- och tillbyggnaden av akuten är det Sten-Inge ”Sia” Abrahamsson som är Tuve Byggs platschef.

  • – Innan arbetet med grundläggningen startade demolerade vi en befintlig bottenplatta. Vibrationsmätarna visade på 280 larm under det arbetet. Med tanke på att det pågår operationsverksamhet vägg i vägg och det dessutom arbetar personal i ett arkiv en våning under platsen för den plattan ville vi inte använda betongpålar. Det var projekterat för sådana pålar men vi övertygade sjukhusledningen om att borrade pålar var ett mycket bättre alternativ.  Under Styruds arbete fick vi inte ett enda klagomål och jag tror att många idag inser fördelarna med tekniken och den kan säkert bli aktuell vid kommande ombyggnadsprojekt. Samarbetet med Styrud har fungerat bra och för oss är det viktigt att ha en partner som både kommer i tid och levererar i tid.

Vill du veta mer om borrad grundläggning?

Här kan du läsa om borrad grundläggning på Styruds vis och hitta kontaktpersonen som finns närmast dig.

Dela gärna: