Bredband under kulturens Lund

Lund är en stad med många arkeologiska lämningar, djupa kulturlager och mängder av cyklister och fotgängare. När privata bredbandsföretaget Lunds stadsnät skulle dra kabel till hushållen i stadens centrala delar, var schaktfri teknik en absolut förutsättning. Tekniken köptes in av Styrud, som totalt borrade 1 000 meter mitt i Lund. Med hjälp av styrd borrning drogs bredbandsnätet under de absolut värst trafikerade gatorna – där problemen på grund av arkeologiska lämningar, gång- och cykeltrafik var som störst.

– Vi borrade, levererade material, satte brunnar, schaktade och återställde, förklarar Bastiaan den Braver på Styrud. Inverkan på gatumiljön blev ytterst liten, vilket var en förutsättning. Jag tror knappt folk märkte att vi var där.

– Lunds stadsnäts har en smart idé, med ett väldigt enkelt nät som läggs i trottoaren. En gång per kvarter går man upp och sätter brunnar. Anslutning till husen kan sedan ske inom kvarteret, t ex nere i källaren.

Det är första gången ett sådant här jobb har fått utföras i Lund och det utföll till belåtenhet för alla parter. Kulturens antikvarie övervakade både planeringen och själva borrningen – som kunde ske med god marginal till de olika kulturlagren.

Dela gärna: