Citybanan – komplicerat bergarbete med minimala störningar

Infarten till Stockholms Central har nått den absoluta gränsen för sin kapacitet. Idag samsas all tågtrafik – pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg – på två spår med trängsel och förseningar som resultat. 2007 fattade regeringen beslut att låta bygga Citybanan för att avlasta det befintliga spårnätet. Citybanan byggs av Trafikverket och består av en 6 kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen, samt en 1,4 km lång järnvägsbro vid Årsta. Ett projekt som beräknades gå på ca 17 miljarder kronor och som ska vara klart 2017.

Vid Odenplan har Styrud fått förtroendet av Bilfinger Berger att utföra ett wiresågat ventilationsschakt ned till tågtunneln, samt att inför det projektet också ombesörja bergförstärkning med bergbult och ridåinjektering. Valet av wiresågning som metod för ventilationsschakt är av hänsyn till miljön och omtanke om de kringboende vid Odenplan. Jobbet ska utföras med så lite störningar och vibrationer som bara är möjligt och sprängning skall undvikas i det längsta.

Ny station på Odenplan

Arbetena inleddes i december 2011 med borrning av 6 stycken hål som placerades i kanterna av det blivande schaktet. Dessa borrades med hjälp av kärnborrning som kan utföras med mycket hög precision. Därefter karterades kärnorna för att få fram bergets kvalitet och kartlägga hur sprickorna går.

Med karteringen på väg, var det dags för en liten säkerhetsåtgärd. 34 hål borrades runtom schaktet och långa bultar gjöts fast i dessa hål. Dessa är till för att förhindra omkringliggande bergmassor att följa med ner i djupet vid wiresågningen.

Sedan var det dags för bergtätning. Ytterligare15 hål borrades i en cirkel runtom det blivande schaktet och injekterades med cement upp till 50 bar, s.k. ridåinjektering. Berget måste bli tätt innan man gör själva schaktet, för att förhindra sänkning av grundvattennivån. När injekteringen satt sig, borras ytterligare 15 kontrollhål för att med vattenförlustmätning testa att syftet är uppnått och berget är tätt. Är allt till belåtenhet, fylls hålen igen. Om inte, är det bara att borra på nytt, injektera, borra kontrollhål och mäta igen… Här är det Trafikverkets sakkunniga som har sista ordet, så att alla kan känna sig trygga.

Efter genomförd ridåinjektering och bergskartering, kan så wiresågningen genomföras. Den delen av projektet planeras till längre fram i vår, när tunneln drivits fram till under schaktets läge. Vid wiresågningen kommer de första 6 kärnborrhålen att rensas och användas till att trä wiren.

Sprängning ska till varje pris undvikas och för att få block i lämplig storlek att släppa, kommer man att använda sig av hydraulisk bergsspräckning. Och man får inte glömma de 34 bultarna. Det vore inte så lyckat om en bergbumling eller ens delar av den, damp ned i ventilationstunneln under.

WiresågatWiren trädd, redo för start

 

Läs mer om projekt Citybanan i Stockholm: www.citybanan.se

Vill du veta mer, kontakta gärna:
Andreas Israelsson
0705-82 74 40 / andreas.israelsson@styrud.se

Dela gärna: