Energival för miljön i fri konkurrens och valfrihet?

Det är solen som värmer vårt klot. Därför är bergvärme helt enkelt ingenting annat än förnybar solenergi. En miljövänlig, förnyelsebar energikälla. Styrud har mångårig och bred erfarenhet av att borra för geoenergi, såväl stora anläggningar på hundratal hål och enstaka energibrunnar för villaägaren.

Geotec är svenska borrentreprenörers branschorganisation och är, med VD Johan Barth i spetsen, drivande i flera fall där kommuner valt att negativt särbehandla geoenergi som energikälla. Styrud är givetvis medlem i Geotec och Rolf Borrås, som är en av Styruds grundare och nuvarande marknadschef är också Geotecs ordförande.

Ett angeläget seminarium i Almedalen
Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i sedan 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. Med åren har Almedalsveckan utvecklats till bli Sveriges största politiska mötesplats och är givetvis rätt tid och plats för var och en som vill påverka viktiga beslut för vår framtid.

Den 2 juli arrangerade Geotec ett seminarium i Almedalen kring frågan hur vi bäst främjar hållbara energilösningar och sund konkurrens mellan förnybara energisystem. Moderator var PM Nilsson, Newsmill. Seminariet inleddes med att Johan Barth kort presenterade resultaten från en ny rapport som Geotec tagit fram. Energimyndigheten konfirmerade uppgifterna att man från myndighetens sida redovisade geoenergins energitillskott till EU, men inte i den svenska statistiken.

Panelen bestod av Anders Wijkman, författare och opinionsbildare, Tomas Hallén, Akademiska Hus, Bo Rutberg, SKL, Paul Westin, Energimyndigheten, Björn O Nilsson, IngenjörsvetenskapsAkademien och Johan Barth, Geotec och Svensk Geoenergi. Panelen var enig i att geoenergin har en väsentlig plats i det hållbara energisystemet.

Det rådde också enighet i att det finns en motsättning mellan enskilda kommuner och geoenergin, och då framför allt då det fanns särintressen i de egna fjärrvärmeverken.

SKL efterlyste kunskapsunderlag från Boverk och Energimyndighet i hur kommunerna skall se på geoenergin som energisystem och konkurrensen mellan fjärrvärme och geoenergi.

-Jag tycker seminariet ledde till en tydlighet från Energimyndigheten i frågan om statistiken. Det känns väldigt bra att de lyssnar och att alla uppskattade rapporten. Alla var ju också rörande överens om att marginalelen inte går att applicera på geoenergin, något som många gånger används av geoenergins motståndare, säger Johan Barth, arrangör för seminariet och VD för Geotec.

Länkar:

Almedalsveckan

Geotec

 

Vill du veta mer om Styruds tjänster kring geoenergi, välkommen att kontakta
Johan Blomdahl
0703-49 60 42 / johan.blomdahl@styrud.se

 

Dela gärna: