Fiber för väderstyrd hastighet

Nu blir det 120 km i timmen på motorvägen genom Halland. När väder och väglag tillåter. Mer än 30 digitala hastighetsskyltar och ett antal webbkameror har satts upp på en provsträcka mellan Hallandsåsen och Falkenberg. Allt förbundet med fiber. Två Grävare har plöjt ner slang och Styrud har borrat åtskilliga delsträckor under och längs med E6an.

Åtta trafikplatser, två rastplatser och en trafikkontrollplats ingår i projektet – från Skottorp i söder till Heberg i norr. En sträcka på 5,8 mil.

– Sammanlagt har vi borrat ungefär 1 mil längs motorvägen och 1 000 meter under den, säger Styruds Johan Blomdahl. Vi använde oss av styrd borrning och bytte till den nya AT-kronan, där det var för hårt för ett vanligt borrhuvud.

Det borrades och drogs rör under åar, anslutningsvägar, järnvägar, branta slänter och räcken. Ställen där det inte går eller är svårt att plöja. Till detta kom ett 30-tal borrningar under motorvägen fram till de digitala hastighetstavlor, som skulle upp vid trafikplatserna.

– På varje ställe där vi korsat motorvägen, har Styrud gjort tre parallella borrningar för 110 mms rör. Längderna låg på 50 till 80 m, beroende på om man gick genom hela motorvägen eller inte, förklarar Sven-Åke Löfvenholm på Vägverket Produktion.

– Sett till längden, borrades det nog fem gånger mer än projekterat. Det beror bl a på att vissa sträckor, som branta slänter och räcken, inte ingick från början. Och att det inte var genomförbart rent praktiskt att gå vinkelrätt under motorvägen.

– När vi skulle in till mitten av E6an borrade vi i 45 graders vinkel, för att inte rören skulle ligga ut över vägen när de drogs hem. På det här sättet fick de plats på mittremsan. Stänga av trafiken får vi inte göra, alternativet hade varit leda den förbi platsen. Men då är det enklare att vinkla borrningarna – även om de blir bra mycket längre.

Nu är jobbare, arbetsfordon och krockskydd borta från vägen, de nya skyltarna har avtäckts och trafiken flyter åter fritt. 120 km är den hastighet som gäller, när inte tavlorna visar annat. De styrs manuellt från ledningscentralen i Göteborg och kan regleras individuellt på åtta delsträckor – ner till 60 km i timmen vid behov. Väderprognoser, väglag, rapporter från webbkameror och entreprenörer avgör.

Ansvarig för projektet och beställare är Vägverket Region Väst, entreprenör Vägverket Produktion, underentreprenör Två Grävare, som i sin tur kontrakterat Styrud.

Dela gärna: