Fjärrkyla under Göta älv med Styrud i trepartsprojekt

Göteborg Energi inleder nu projektet att bygga ut fjärrkylanätet i centrala Göteborg. Detta är första delen av Göteborg Energis utbyggnad av fjärrkyla som väntas pågå till år 2035. Projektet genomförs i samverkansform där Styrud och BAB Rörtryckning är de entreprenörer som fått förtroende att ingå i detta utmanande trepartsprojekt.

Ringledning dras under älven
Fjärrkyla och fjärrvärme innebär i korthet att vatten kyls resp. värms i en central anläggning för att sedan distribueras till de abonnerande fastigheterna via ett ledningsnät. Fjärrkylaprojektet som nu dras igång är en investering på ungefär 450 miljoner kronor och är en viktig del i framtidens hållbara energisystem.

Bland annat kommer nya ledningar att dras under Göta älv för att skapa en ringledning som kan leverera fjärrkyla till hela Älvstaden. Ledningsbygge under både Göta älv och Hamnkanalen är något som Styrud utfört ett flertal gånger förut, men detta projekt är mer omfattande än så. För att klara genomförandet på bästa sätt har Göteborg Energi valt att skapa ett trepartsprojekt med två entreprenörer.
– Projektet innebär ett omfattande arbete i stadsmiljö med utmaningar som kräver nya tankebanor. Att Göteborg Energi har valt att genomföra projektet i samverkansform är väldigt positivt. Det innebär att två kunniga företag inom schaktfritt ledningsbyggande i Sverige presterar tillsammans med Göteborg Energi som ett team, där ingen enskild aktör är lika smart som teamet tillsammans är, säger Johan Blomdahl, som är regionchef på Styrud.

Foton från ett tidigare fjärrkylaprojekt i centrala Göteborg som Styrud genomfört åt Göteborg Energi.

Vad händer nu
I januari inleddes projektets fas 1 med projektering, ett arbete som kommer att pågå fram till juni. Utförandefasen startar sedan efter sommaren, det vill säga byggstart hösten 2018 och den här delen av projektet beräknas vara klar 2020.
Görgen Johansson som är Styruds projektchef ser fram emot fjärrkylaprojektet och allt vad det kommer att föra med sig under de kommande två åren. Görgen var även projektchef under det nyligen avslutade samverkansprojektet Norra Kuststammen, som Styrud genomförde i partnering med Vivab.
– Det är väldigt roligt att få användning av erfarenheter och kunskaper från projektet i Varberg. Och just nu håller projektgruppen precis på att ta form och de nya teamen lär känna varann. Det är alltid en positiv och inspirerande fas av ett nytt projekt, säger Görgen.

Dela gärna: