Fjärrvärmeutbyggnad Göteborg – Ale

Göteborg Energi bygger ut fjärrvärmen till Bohus i Ale kommun med Peab som entreprenör. Ett stort projekt också för Styrud, som under sommaren och hösten utfört styrda borrningar på ett tiotal delsträckor.

Korsningar med älv, vägar och järnväg, sträckor med dåliga markförhållanden samt områden med miljöföroreningar gjorde att det blev nästan 3 000 meter styrd borrning av totalt 7000 meter ledning.

Längst, djupast och mest avancerade var tre borrningar under Göta Älv. Två för fjärrvärme tur och retur och en för opto. För att navigera drygt 400 meter, 15 meter under älvens botten, utnyttjades ett nytt styrsystem från brittiska Inrock. En metod, där magnetiska fält för positionering skapas utan hjälp av utlagda magnetslingor.

En finess var att sonden från första borrningen lämnades kvar, strömsattes och fick sända signaler för att guida de efterföljande borrningarna.

Längs med riksväg 45 borrades i områden som var mycket sumpiga och våta.

– I efterhand ser vi att det hade blivit stora problem med schaktning, säger Per-Olof Kjell, Peab. Det hade inte gått, det har stått vatten hela vägen i groparna.

Styrda borrningar blev också ett sätt att komma förbi förorenad industrimark.

– Istället för att schakta i det miljöfarliga materialet, borrade vi under, förklarade Görgen Johansson, Styrud.

– Styrd borrning är perfekt vid grova ledningar utan serviser, t ex matarledningar, tycker Per-Olof Kjell. Så fort det blir dåliga markförhållanden kommer Styrud med i bilden. Schaktfritt innebär då rejäla kostnadsbesparingar. Det är också ett bra sätt att eliminera miljögifter.

– De flesta fjärrvärmerören har vi dragit utan skyddsrör, fortsätter han. Det fungerar vid alla markförhållanden utom vid vassa stenblock och berg, men kräver svetsade muffar med extra skydd. Alla skarvar och böjar gjordes också på plats för att underlätta när rörsegmenten skulle passas ihop.

Rörens dimension är 323/500 mm. Under banvall och vägbank användes skyddsrör, 800 mm. Styrud trädde då först PEH-röret över fjärrvärmeröret innan det drogs ner i backen.

Dela gärna: