Förankringsborrning hindrar E4 att rasa ut i havet.

Den accelerande klimatförändringen har orsakat en rad olika problem. När t ex ökad nederbörd kombineras med känsliga jordarter kan resultatet bli skred eller ras.

De senaste åren har rasrisken på olika platser i landet kartlagts. Vägverkets uppgift har varit att undersöka de stora vägarna. På E4 upptäckte man sprickor i en kurva strax norr om Ullånger.

På den här platsen är sluttningen ovanligt brant. Vägen är delvis byggd på utfylld mark och några mindre skred hade redan inträffat mellan vägen och Ullångersfjärden. Därför var det nödvändigt att åtgärda problemen utan dröjsmål.

För att eliminera risken för ras, fick Styrud TGB i uppdrag att säkra vägbanken genom att borra ner höghållfasta stålrör till fast berg. Rören fylls därefter med betong, varefter dragstag borras in i berget. Resultatet blir en stabil stålmur som håller slänten på plats. Arbetet är kostnadsberäknat till cirka sju miljoner.

Dela gärna:
Letar du efter något?

Generic selectors
Matcha exakt
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i inlägg
Sök i sidor
Filtrera via kategori
Okategoriserade
Kundcase - Schaktfri ledningsbyggnad
Kundcase - Grundläggning
Kundcase - Geoenergi och vatten
Kundcase - Gruvor och prospektering
Styrudkoncernen
Schaktfri ledningsbyggnad
Grundläggning
Geoenergi och vatten
Gruvor och prospektering