Geotec driver på samhällsutvecklingen. Rapport från årsstämman.

Rolf Borrås behåller ordförandeklubban

Vid Geotecs årsstämma fick Rolf Borrås förnyat förtroende att som ordförande leda Geotec ytterligare två år i samarbete med styrelsen och organisationens VD, Johan Barth.

Geotec är nordens största sammanslutning av fristående borrentreprenörer med omfattande informations- och rådgivningsverksamhet på agendan parallellt med borrutbildning och lobbyverksamhet. Geotec ger ut två facktidningar; Borrsvängen och Svensk Geoenergi.

Geotecs styrelse. Från vänster Fredrik Ahlqvist, Jan Berglund, Björn Jonsson, Rolf Borrås, Gunilla Sverkersson, Charlie Isaksson, VD Johan Barth och David Johansson– Det är inte utan att man känner sig stolt och glad över att ha fått fortsatt förtroende att svinga ordförandeklubban, säger Rolf Borrås som är till vardags är marknadschef på Styrud och han betonar vikten av att seriösa entreprenörer samlar styrkorna i en branschorganisation.

– Geotec är en nödvändig organisation för oss borrföretag, inte minst för att utöva lobbyverksamhet för att få myndigheter och fastighetsägare att förstå vikten av både förnyelsebar energi och tillgång till rent vatten, fortsätter han.

Det var inte bara mötesrutiner som avverkades vid stämman, som hölls på nya Post Hotel i Göteborg, utan det erbjöds flera intressanta föredrag bland annat om generationsskifte i branschen och om utveckling av borrföretag. Verksamheten för innevarande år gicks igenom och två nyheter presenterades.

En App för borrare

Inom området teknikutveckling hade man nöjet att presentera Slagrutan – en app för Ipad som Geotec varit med och utvecklat. Appen är ett hjälpmedel för borrentreprenörer, som visar befintliga brunnar i närheten av ett tänkt borrprojekt och som också sänder en direktrapport till SGU efter genomförd borrning. Slagrutan finns att köpa på App Store. Den är tillgänglig för alla, men priset för medlemmar är kraftigt reducerat.

Kompetenscentrum för Svensk Geoenergi

Under årsmötet sjösattes också Kometenscentrum för Svensk Geoenergi, ett projekt som drivs av Geotec i syfte att sprida information och öka kunskaperna kring geoenergins miljömässiga och ekonomiska egenskaper. Från och med den 1 mars 2013 är Signhild Sehlin anställd av Geotec för att driva det nya kompetenscentret som kommer att göra marknadsanalyser, samla in statistik, bevaka relevant forskning och bedriva lobbyverksamhet. Ett årligen återkommande event – Geoenergidagen – kommer att skapas och förutspås bli en viktig samlingspunkt för folk i branschen; Både leverantörer, beslutsfattare och beställare.

En ny faktarapport om geoenergin i samhället

Samtidigt som årsstämman släppte Geotec en ny faktarapport som visar på geoenergins miljömässiga och ekonomiska egenskaper och som också visar på bristande redovisning av geoenergi i den svenska statistiken.

 

Länkar:

Styruds tjänster kring geoenergi och vatten
https://www.styrud.se/tjanster/geoenergi-och-vatten/

Slagrutan på App Store
https://itunes.apple.com/se/app/id569595701?mt=8

Rapporten Geoenergin i samhället – En viktig del i en hållbar energiförsörjning
http://www.geotec.se/wp-content/uploads/2012/06/Geoenergin-i-samhället.pdf

 

Dela gärna: