Hammarborrning på djupet

Nordiskt rekord
I finska Kempele, 2 mil söder om Uleåborg, borrades strax innan jul en över 80 meter djup filterbrunn med hjälp av hammarborrning. Foderrören som drevs ned har en dimension på 508 mm och filterrören 350 mm. Det är Styruds finska dotterbolag, Styrud Boreal som nu utfört nordens djupaste filterbrunn i den här dimensionen anlagd med hjälp av hammarborrning.  

Filterbrunn i Kempele

Med den här metoden kommer man åt att utnyttja djupliggande grundvattenreserver där traditionell brunnsborrning i berg inte kan tillämpas. Styrud förfogar över både en bred maskinpark och ett stort kunnande som möjliggör åtagande av den här kalibern. Med hammarborrning är det möjligt att borra filterbrunnar också i grövre och blandad mark (sten, block och trasigt berg).

För ytterligare information, välkommen att kontakta

Johan Blomdahl
0703-49 60 42 / johan.blomdahl@styrud.se

 

Dela gärna: