Hårt som flinta – Totalentreprenad i Malmö hamn

En klaffbro bildar inkörsport till fd Kockumsvarvet i Malmö och till ubåtskanalen in mot dockan. Här har Styrud gått på djupet och borrat för fjärrkyla åt Sydkraft Värme Syd AB. En totalentreprenad som bl a omfattade bogser- och lyfthjälp, anslutande schakt, inkoppling, provtryckning, återställning – och ett lager flinta.

– Styrd borrning var enda alternativet här, säger Johan Hellberg på FB Engineering AB, byggledare och konsult som företräder Sydkraft Värme. Att schakta och sätta spont hade blivit för dyrt. Styrud har kompetensen och hade varit med i förprojekteringsstadiet.

I uppdraget ingick två parallella borrningar på 15 meters djup. Från väster till öster under klaffbro och kanal till Hjälmarekajen – en sträcka på drygt 180 meter.

– En stor och bitvis besvärlig entreprenad, eftersom vi träffade på flintalager i kalken, som åt upp det mesta vi stoppade ned i borrhålet, förklarar Styruds Robert Lundsten.

Pilotborrningarna utfördes med rullkrona och hålen rymdes stegvis upp till 560 millimeter.

– Det var bara i den ena borrningen vi fick problem med flinta, säger Robert Lundsten. Vi kom fram, men utrustningen tog stryk och det tog tid. Trots att det bara var 2-3 meter mellan borrningarna, gick den andra hur fint som helst.

Vid hemdragningen utnyttjades hamnbassängen öster om Hjälmarekajen. Området är starkt trafikerat och på kajen fanns inte nog med utrymme.

– Därför svetsade vi ihop rören på ena sidan hamnen, släppte ner dem i bassängen och bogserade dem till platsen där vi skulle dra i dem. Med hjälp av flotte och kran lyfte vår underentreprenör Dykma upp dem till groparna.

En komplett entreprenad för Styrud, där Dykma användes för arbeten i hamnbassängen och Kommunteknik i Malmö för schakt och provtryckning.

– Entreprenaden ingår i utbyggnaden av Sydkraft Värmes fjärrkylanät, berättar Johan Hellberg. Under klaffbron har vi använt en grövre dimensionen på stamledningen – 400 millimeter istället för 355 – för att ha kapacitet för framtida utbyggnad.

På senare år har det hänt mycket i området, som en gång dominerades av den stora Kockumskranen. Dockan är ombyggd till småbåtshamn, här finns bostadsrätter och högskola. En av de som nu fått tillgång till fjärrkyla, är den nybyggda Lärarhögskolan.

Dela gärna: