Helsingborg säkrar vattenförsörjningen

I Helsingborg tänker man långsiktigt och säkerställer vattenförsörjningen för framtiden. Huvudvattenledningar förnyas för att klara av stadens expansion och just nu pågår etapp 2 av projektet och Veidekke är generalentreprenör. I den här omgången ska två parallella PE-ledningar med diameter 630 förläggas på en sträcka av 4 km utmed Söderleden.

För att korsa viadukten över Österleden bedömdes den smidigaste lösningen vara schaktfri rördrivning och Styrud fick förtroendet att genomföra denna del. De två 630mm rören skulle dras 40 meter genom viaduktens släntkropp. Här räknade man med viss förekomst av hall – hårt pressad förstenad sand, som har en hög benägenhet att spricka och orsaka problem vid borrning.

borra svans

Styrud “borrar svans” för att komma i rätt höjd och rätt lutning i anläggningsgropen.

2 pilothål borrades med SBR-teknik och dessa rymdes sedan upp med en D100-rigg, Styruds största styrbara borrmaskin. Med båda hålen framgångsrikt rätt i borrlinjen, var det sedan bara att dra hem rören.

Jonas Mader var Styruds projektledare i Helsingborg och är mycket nöjd med de båda borrarlagens prestation.
– Det är sådana här projekt som är den bästa reklamen. Nöjda kunder kommer tillbaka, säger Jonas leende och lyfter den ständigt ringande telefonen till örat.

 

Vill du veta mer om möjligheterna med styrd borrning, välkommen att kontakta
Anders Jacobsson, regionchef Styrud Syd/Väst
0705-639679
anders.jacobsson@styrud.se

Dela gärna: