Ingen vill väl ha en grop i tvättstugan!

Husen på Skäpplandsgatan i Högsbo har hunnit få några år på nacken och genomgår nu en omfattande renovering såväl utvändigt som invändigt. Det är Öbergs Byggnads AB som har uppdraget att renovera.

Borrning kan vara lösningen i både stort och smått
När det kom till frågan om avlopp, upptäcktes att de befintliga stammarna var i ganska dåligt skick och det uppstod problem kring hur avloppet skulle ledas ut ur huset för att anslutas till huvudledning.

Att såga upp betonggolvet i tvättstugan i källaren var inte så lockande med alla de olägenheter det skulle föra med sig. Och att tunnla sig in för hand; att gräva/schakta sig in under huset utifrån, bedömdes som synnerligen obekvämt.
Fanns det bättre alternativ? Skulle man kunna borra?

Styrud blev inbjudna till byggmöte och lösningar diskuterades. Geotekniken var en smula oklar och det skulle kunna finnas både block, sten och fyllnadsrester i backen från när huset byggdes. Hammarborrning lyftes fram som ett möjligt alternativ.

Slag i saken
Öbergs Byggnads AB gjorde ett fint schakt där borriggen kunde stå och tog också upp ett hål i betongväggen. I kulverten gjordes ett hål på 600mm i kvadrat. Sedan var det Styruds uppgift att rikta in maskinen och börja borra. Några timmar senare kunde man glatt konstatera att borrhuvudet kom fram mitt i prick. I borrhålet läggs avloppsstammen in för anslutning till de nya stammarna i huset.

Styrud har stor erfarenhet av liknande projekt. Bland annat en borrning för spillvatten från gamla Saluhallen i Göteborg. Läs mer här om att gå fram med silkesvantar under en kulturbyggnad.

 

Vill du veta mer om schaktfria metoder, välkommen att kontakta:

Anders Jacobsson, Väst och Syd
0705-639679 / anders.jacobsson@styrud.se

Joacim Kullinger, Öst och Norr
0705-21 37 48 / joacim.kullinger@styrud.se

Dela gärna: