Järn möter lera i sameland

Prospektering med mjuka tassar
Kiruna Iron, ett dotterbolag till australiska Scandinavian Resources Ltd, har ett antal undersökningstillstånd för järnmalm i norra Sverige, Norge och Finland. Flera av tillstånden avser områden som är viktiga för den samiska befolkningens renskötsel. Därför får miljön inte påverkas av prospekteringsborrningen. Dessutom måste borrkärnorna hålla hög kvalitet och kärnutvinningen vara hög.

För ett år sedan inledde Kiruna Iron sin prospektering i norra Sverige. Prospekteringen har koncentrerats till områden i närheten av Kiruna, där Europas största järnmalmsfyndigheter finns. Flera av de områden som ska undersökas används som betesmark för renar. Därför måste borrningarna skada marken så lite som möjligt – helst inte alls.

– Första utmaningen – att få borrutrustningen på plats – var inget större problem, säger Ingemar Hjärtström som är marknadschef på Styrud Arctic. Våra riggar är terränggående och vi skyddade marken med kraftiga gummimattor.

Återvinning för miljöns skull
Ska man prospekteringsborra i känsliga områden måste borravfall och spillvatten renas och återvinnas. Här finns stor erfarenhet inom Styrud-koncernen. Speciellt vid ledningsbyggnad i tätorter är det vanligt med krav på återvinning. Det handlar dessutom om ekonomi – att bli av med avfall kostar stora pengar numera.

– Vid det här jobbet använde vi en av de utrustningar för recycling som Styrud disponerar, fortsätter Ingemar Hjärtström. Krav på återvinning blir allt vanligare i samband med prospekteringsborrning och därför känns det bra att vi redan har den kompetens och utrustning som behövs.

50 meter lera
När jobbet startat stötte borrarteamet på en kraftig lerzon; ett material som bergborrarna på Styrud Arctic sällan umgås med. Lyckligtvis finns det lerproffs inom Styrud-koncernen och Magnus Andersson från Göteborg satte sig på planet till Kiruna. I vardagslag jobbar han med ledningsbyggnad i Göteborg och tampas nästan dagligen med de problem som det innebär att borra i lera. Ofta handlar det om att stabilisera leran med hjälp av olika additiver så att den inte påverkar borrningen.https://www.styrud.se/tjanster/gruvor-och-prospektering/

– Lera är inget enhetligt material, säger Magnus Andersson. Det krävs lång erfarenhet innan man får den rätta känslan, och inte ens då är man säker – det krävs alltid lite tester innan receptet är helt perfekt. Men i Kiruna gick det snabbt.

Kan det bli bättre?
När lerproblemet lösts kunde kärnborrningen vid Rakkurijoki fortsätta. Förutsättningarna var bästa tänkbara samtidigt som borrteamet gjorde det där lilla extra. Borrutrustningen fungerade perfekt och det gjorde att resultatet blev ovanligt bra. Efter avslutad borrning visade det sig att kärnutvinningen var hela 99,25 procent – en extremt hög siffra!

 

Vill du veta mer om prospekteringsborrning?
Här finns ytterligare information och uppgift om kontaktperson.

Dela gärna: